Sztuka i życie są tak ściśle ze sobą powiązane, że nie można ich rozdzielić. Mówi się o sztuce życia.”

Curt Källman

Vedic Art to metoda samopoznania i budzenia twórczej mocy we wszystkich dziedzinach życia

Vedic Art to metoda, która otwiera drogę do siebie prawdziwego. Prawdziwego, to znaczy takiego, który istnieje poza nawykami, przekonaniami, ograniczeniami, poza narzuconymi z zewnątrz schematami, poza tymi działaniami, które są próbą spełniania oczekiwań nałożonych sobie samym i pojawiających się z zewnątrz. Metoda działa poprzez wejście w twórczy proces działania. To głęboki proces, która przypomina nam, skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy.

Tworzenie jest naturą ludzkiego życia

Tworzenie jest naturą ludzkiego życia, która często zostaje utracona w trakcie socjalizacji. Dzieci tworzą bez ograniczeń, z zaangażowaniem i radością. Kiedy idą do szkoły zaczynają spotykać się z oceną. Pojawiają się myśli o tym, co inni myślą o ich tworzeniu i otrzymują na ten temat informacje. Sprawdzają także, co tworzą inni i zaczynają porównywać z nimi swoje wytwory. Tak rodzi się samokrytyka. W wieku 4 lat dzieci uważają, że tworzenie to coś radosnego, wśród 10-latków niewiele dzieci tak myśli, w wieku 15 lat jeszcze mniej. W dorosłości takie przekonanie mają tylko osoby, które przez innych oceniane są jako mające talent. Moc tworzenia staje się niedostępna, zostaje zapomniana, utracona. Podobnie dzieje się z mocą tworzenia własnego życia. Vedic Art daje narzędzia do tego, by ją przywrócić.

Wszystko, czego potrzebujemy jest w nas

Tak jak w ziarnie jest wszystko, by mogło wyrosnąć z niego drzewo, tak w nas jest wszystko, czego potrzebujemy, by się rozwijać i żyć pełnią. Wedy mówią o tym, że naszą esencją jest świadomość i że cała historia stworzenia jest w nas. Jednak kiedy wzrastamy zaczynamy zapominać. Vedic Art jest metodą, która pomaga przypomnieć sobie, kim jesteśmy w swojej istocie poprzez zrzucanie kokonu utkanego z naszych doświadczeń, przekonań, nawyków nabywanych przez całe życie. Umożliwia spotkanie z sobą samym, odkrycie miejsca, w którym jesteśmy na naszej drodze życia i znalezienie najlepszej drogi dla siebie.

Twórca metody, Curt Källman , stwierdza, że „Vedic Art nie naucza malowania. -Nie! – Vedic Art przypomina jak malować. Vedic Art pamięta jak sztuka może być tworzona. Od samego początku, kiedy poznajemy siedemnaście zasad Vedic Art, zaczynamy odtwarzać sobie również całą historię stworzenia, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy. Vedic Art zawiera w sobie mapę nawigacyjną. Użyj kompasu, który znajduje się w Twoim umyśle i znajdź drogę do miejsca pokoju w Twoim sercu. Wtedy, kiedy zanurzysz pędzel w świetle, przestrzeni i błogości – namalujesz wieczność. Kiedy wnikniesz w swoje dzieło – w Twoim wewnętrznym dialogu – odnajdziesz szyfr, ujawniający, jak żyć i jak dzieło może otworzyć drzwi do nieba na ziemi.”

17 zasad Vedic Art

Vedic Art oparte jest na 17 zasadach – jak stwierdza Curt Källman – „są to słowa klucze podawane w odpowiedniej kolejności otwierające kolejne drzwi we wnętrzu każdego, kto je usłyszał i dokonał wyboru, aby ich użyć. Nie można ich przeczytać w żadnej książce ani wyrecytować jak dziecięcej wyliczanki. Gdybym je teraz wyliczył bez stworzenia możliwości ich odpowiedniego odbioru i pełnego skupienia oraz bez dania sobie czasu na poczucie ich w swym wnętrzu – to nic by się nie wydarzyło. Usłyszelibyście lub przeczytali jedynie ciąg pustych słów. Dopiero bycie z nimi w tej świętej godzinie, jakim jest czas dany sobie, sprawia, że nabierają one sensu i głębokiego znaczenia. To, że każde słowo rozpoczyna w nas indywidualny proces otwierający kolejne drzwi jest cudem, tej chwili, którą sobie ofiarowujemy. Wtedy też powstaje obraz, prosto z naszego wnętrza, które jest odzwierciedleniem samego procesu tworzenia. Dlatego na warsztatach Vedic Art nie uczymy się technik malowania lub sposobów odwzorowywania otaczającej nas natury, ale przelewamy na płótno istotę procesu tworzenia.”

Zasady pochodzą z Wed – świętych ksiąg hinduizmu, jednak Vedic art jest metodą świecką, nie związaną z żadną religią. Zasady dotyczą praw natury i mają tysiące lat, a specjalnie opracowane ćwiczenia pozwalające na ich głębokie zrozumienie, zostały stworzone współcześnie i zainspirowane są zachodnią sztuką. Jest to więc metoda, w której spotyka się Wschód z Zachodem, stare z nowym.

Zasady wydają się być proste i oczywiste, ale ich doświadczenie w procesie tworzenia otwiera głębie widzenia siebie, życia, świata. Daje możliwość spotkania się z naszymi prawdami. Pozwala odrzucić to, co nas ogranicza i daje siłę i odwagę do tego, by tworzyć własne życie w zgodzie ze sobą, tak jak pragniemy tego w głębi siebie. Metoda działa w różny sposób na różnych ludzi. Podczas procesu spotkasz się z tym, co ważne dla Ciebie i weźmiesz z niego to, czego najbardziej aktualnie potrzebujesz.

Umiejętność malarskie nie mają znaczenia!

Doświadczanie metody Vedic Art odbywa się poprzez malowanie – spontaniczne, ekspresyjne, intuicyjne, które nie wymaga żadnych umiejętności, znajomości technik, zdolności malarskich. W Vedic Art nie chodzi o naśladowanie, odwzorowywanie rzeczywistości wizualnej, ale o otwarcie się na własne wnętrze i wyrażenie własnej indywidualności bez oczekiwań i wymagań. Liczy się akt tworzenia, doświadczanie, proces. Powstające obrazy są wyrazem wnętrza twórcy zaangażowanego w proces działania, nie podlegają więc (i nie mogą podlegać!) niczyjej ocenie. Dzięki atmosferze pełnej akceptacji, ciszy i spokoju doświadczając 17 wedyjskich zasad, będziesz mogła odkryć, że umiejętność tworzenia jest w Tobie i możesz tworzyć takie życie, jakiego pragniesz.

Krótka historia Vedic Art

Twórcą metody Vedic Art jest Curt Källman – malarz pochodzący ze Szwecji. W czasach swojej młodości zainteresował się medytacją. Uczęszczał na różne spotkania, wykłady i kursy. Jedno z nich prowadził twórca medytacji transcendentalnej, Maharishi Mahesh Yogi. Mistrz pragną, by mądrość Wed znana była ludziom Zachodu. Wiedział, że ta wiedza może ich wyzwolić i sprawić, by żyli szczęśliwie. Curt i Maharishi poznali się i utrzymywali ze sobą kontakt. Malarz był szczególnie zainteresowany tym, co Wedy mówią o sztuce i twórczości oraz tym, jak połączyć życie i sztukę.

Po pewnym czasie Maharishi powierzył Curtowi misję stworzenia nowej formy kształcenia artystycznego, która będzie miała za zadanie zwiększyć komfort życia człowieka w każdym jego aspekcie.

Początkowo Curt grzecznie odmówił. Nie czuł się odpowiednią osobą do tak wielkiego zadania. Maharashi był jednak pewien, że wybrał właściwą osobę. Pewnego dnia, anonimowy mężczyzna zadzwonił do Källmana i powiedział, że spotka człowieka, który przekaże mu zadanie od Maharishiego. Podał miejsce i czas. Curt i nieznajomy mężczyzna spotkali się w Sztokholmie. Spotkanie odbyło się w samochodzie. Malarz miał przeczytać tekst podczas gdy samochód jeździł po mieście. Podróż trwała tak długo, aż Curt nauczył się go na pamięć. Wówczas dokumenty zostały zniszczone.

Tekstem było 17 zasad w języku angielskim nie opatrzonych żadnym komentarzem, ani wyjaśnieniem. Zadaniem Källmana było opracowanie programu opartego właśnie na nich. Miał przygotować się do tego bardzo dobrze, tak, aby nowa forma kształcenia przetrwała, co najmniej 2000 lat.

Curt opracowywał metodą bardzo długo. W tym czasie rozwijał się, medytował, został nawet nauczycielem medytacji transcendentalnej. Zanim przedstawił swoją propozycję Maharishiemu minęło 13 lat. Propozycja została zatwierdzona, a rok później Källman  oficjalnie rozpoczął prowadzenie kursów.

Wiedza o 17 zasadach szybko się rozprzestrzeniała obejmując coraz większą liczbę osób. Ludzie z zupełnie różnych środowisk mogli spotykać się i łączyć w radości tworzenia.

Obecnie metoda Vedic Art jest już mocno zakorzeniona w krajach Skandynawii, Francji i Polsce, a kursy prowadzone są w całej Europie.

Warsztaty Vedic Art

Warsztaty odbywają się w dwóch stopniach – I początkującym oraz II – kontynuacyjnym. Oba kursy trwają 4 dni (dwa weekendy: sobota i niedziela, godzina 10.00-18.00) lub 5 kolejnych dni w tygodniu.

Kurs początkujący

Na kursie początkującym poprowadzę Cię przez 17 zasad Vedic Art, których doświadczysz poprzez specjalnie przygotowane ćwiczenia wprowadzające w twórczy proces. Namalujesz około 9 obrazów, spontanicznie dobierając kolory, nadając kształty i faktury. Nie wierz podszeptom wewnętrznego krytyka, że „nie dasz rady”, że „nie umiesz malować”. Umiejętność tworzenia jest w Tobie! Jeśli tylko jesteś w stanie poruszać dłońmi trzymając w nich pędzel lub kredkę – jesteś w stanie malować!

Kurs kontynuacyjny

To kurs dla osób, które zrealizowały warsztaty I stopnia. Veda oznacza w sanskrycie wiedza, jak również powtórzenie, pogłębienie, potwierdzenie (w rozumieniu przypomnienie, ugruntowanie). Kurs kontynuacyjny jest więc okazją do ponownego doświadczenia 17 zasad z pogłębiającymi dodatkami do każdej z nich. Podczas warsztatów II stopnia sama zdecydujesz, ile czasu chcesz poświęcić danej zasadzie.

Dodatkowa opcja

Osoby, które zrealizowały oba stopnie kursu również mogą brać udział w warsztatach. Czasem, niektórzy uczestnicy czują potrzebę doświadczenia całego procesu ponownie, a czasem po prostu chcą tworzyć z innymi. Na warsztatach malowanie samemu, a jednak w towarzystwie grupy tworzy niezwykłą atmosferę, której nie sposób odtworzyć. Grupa daje każdemu uczestnikowi wiele różnych korzyści, a obecność każdego uczestnika wnosi coś nowego do grupy.

Kurs o Sześć Vedangach

To warsztat dla osób, które ukończyły kurs kontynuacyjny. Kurs odnosi się do 6 Vedang, które również pochodzą z ksiąg wedyjskich i które zostały przekazane Curtowi Källmanowi przez jego nauczyciela Maharishiego. Są rozszerzeniem i pogłębieniem rozumienia i doświadczania procesu twórczego. Vedanga oznacza „kończyny Wedy” lub „ręce i nogi Wedy”. Vedangi odnoszą się do rozwoju osobistego człowieka i umożliwiają praktyczne wykorzystanie wiedzy zawartej w Wedach. Są pomocnikami 17 zasad – wiedza o nich sprawia, że 17 zasad Vedic Art nabiera nowego światła i spojrzenia. Wzmacnia ich rozumienie i pozwala głębiej wniknąć w ich działanie.

Jeśli metoda Vedic Art zainteresowała Cię, zapraszam na warsztaty. Sprawdź najbliższe terminy.